Hoofd of hart: hoe weet je wie aan het woord is?

Als je je levensgeluk en liefdesgeluk wilt optimaliseren, dan wil je gebruik maken van alle kwaliteiten en voelsprieten die je in huis hebt: 

  1. je ratio 
  2. je hart
  3. je intuïtie 

Nu hebben we allemaal in ons leven het nodige meegemaakt. Dingen waardoor we bewust of onbewust ons hart zijn gaan afschermen. Zeg maar voor elke onverwerkte gebeurtenis is er een steen gelegd, waarmee uiteindelijk een muur(tje) om ons hart gebouwd is.

Hoe werkt het nou met zo’n muur?!

Om te voorkomen dat we eenzelfde pijnervaring opdoen, heeft zich een ‘beschermer’ ontwikkeld in ons onbewuste. Als het ware de cipier van de beschermmuur. Deze beschermer zal alles doen om te voorkomen dat we nogmaals eenzelfde pijn ervaren.

Zijn kwaliteit is dat hij alle gevaren die bij elke steen horen heeft onthouden en opgeslagen. Heb je bijvoorbeeld als kind een nare ervaring gehad met een man met baard, dan zal je beschermer bij elke man met baard alert worden. Wat in veel gevallen in het nu geen alertheid nodig heeft 😉

De beschermer heeft ook een zwakte: hij kan geen onderscheid maken tussen vroeger en nu. Hij wordt dus regelmatig ten onrechte actief. Want als we even rationeel ernaar kijken: niet elke man met baard vormt in het hier en nu een bedreiging 😉

Aan jou dus een belangrijke taak, namelijk:

  1. het registreren wanneer de beschermer actief wordt
  2. op dat moment bepalen of er acuut gevaar is of niet

Is er geen gevaar? Dan heb je heel bewust jezelf tot de orde te roepen en uit de beschermstand te komen. 

Waarom is je bewustzijn hierop vergroten zo belangrijk?

Als jij volop van je leven wilt genieten, dan wil je voorkomen dat je jezelf gaat mindf*cken. En de beschermer is de ultieme mindf*cker. En hij is nog slim ook. Bijna net zo slim als jouw gezonde verstand. 

Voel je de uitdaging?! 

Als jij meer vanuit je hart wilt gaan leven, dan zal je heel actief de beschermer in de gaten moeten houden en deze liefdevol de mond moeten snoeren als deze actief wordt. In 99% van de gevallen dient het je namelijk niet meer. Saboteert het je juist in het nemen van de juiste stappen naar je ideale leven. 

Hoe herken je de beschermer?

Omdat je beschermer bijna net zo slim is als je ratio, heb je een andere informatiebron dan je hoofd nodig om het verschil te gaan registreren. Anders krijg je het wel heel druk in je hoofd. 

De informatiebron die je hiervoor gaat gebruiken is loepzuiver en liegt nooit: de taal van je lichaam.

Je gaat dus je hoofd (je gezonde verstand) vanaf nu gebruiken om te registreren wat er in je lichaam gebeurt. 

Met deze twee lijstjes weet je of je ‘verhaal’ uit je hart komt of van je beschermer. 

Beschermer aan het woord

Hart aan het woord

Voel je het belang van serieus aandacht hieraan geven? 

Om jezelf te trainen in het vergroten van je bewustzijn, raad ik je van harte aan om regelmatig de 3 essentiële V’s van bewustwording te gebruiken:

  1. vertragen
  2. verstillen
  3. verzachten

Wil je hier meer over weten, lees dan het blog 3 essentiële V’s om te leven vanuit je hart

Scroll naar top