Gezond verstand of saboteur: wie is aan het woord?

Hoe weet je nou of je gezonde verstand of je saboteur aan het woord is? Als het aan ons beschermingsmechanisme ligt, dan laat hij ons graag geloven dat we vanuit ons hart en gezonde verstand praten. Terwijl de realiteit is dat de saboteur het heeft overgenomen. Super frustrerend! 

Hoe herken je dan of je hoofd of saboteur aan het woord is?

We allemaal in ons leven het nodige meegemaakt. Dingen waardoor we bewust of onbewust ons hart zijn gaan afschermen. Zeg maar voor elke onverwerkte gebeurtenis is er een steen gelegd, waarmee uiteindelijk een muur(tje) om ons hart gebouwd is.

Om te voorkomen dat we eenzelfde pijnervaring opdoen, heeft zich een ‘beschermer’ ontwikkeld in ons onbewuste. Als het ware de bewaker van de beschermmuur. Deze beschermer zal alles doen om te voorkomen dat we nogmaals eenzelfde pijn ervaren. De beschermer, dat is tevens je saboteur.

Zijn kwaliteit is dat hij alle gevaren die bij elke steen horen heeft onthouden en opgeslagen

Heb je bijvoorbeeld als kind een nare ervaring gehad met een man met baard, dan zal je beschermer bij elke man met baard alert worden. 

De beschermer heeft ook een zwakte: hij kan geen onderscheid maken tussen vroeger en nu. Hij wordt dus regelmatig ten onrechte actief. Want als we even rationeel ernaar kijken: niet elke man met baard vormt in het hier en nu een bedreiging. 

Aan ons dus een belangrijke taak, namelijk:

 1. het registreren wanneer de beschermer actief wordt
 2. op dat moment bepalen of er acuut gevaar is of niet

Is er geen gevaar? Dan heb je heel bewust jezelf tot de orde te roepen en uit de beschermstand te komen. Anders ga je jezelf regelmatig enorm mindf*cken. 

Voel je de uitdaging?! 

Als jij meer vanuit je hart wilt gaan leven, dan zal je heel actief de beschermer in de gaten moeten houden en deze liefdevol de mond moeten snoeren als deze actief wordt. In 99% van de gevallen dient het je namelijk niet meer. Saboteert het je juist in het nemen van de juiste stappen naar je ideale leven. 

Hoe herken je de beschermer?

Omdat je beschermer bijna net zo slim is als je ratio, heb je een andere informatiebron dan je hoofd nodig om het verschil te gaan registreren. Anders krijg je het wel heel druk in je hoofd. 

De informatiebron die je hiervoor gaat gebruiken is loepzuiver en liegt nooit: de taal van je lichaam.

Je gaat dus je hoofd (je gezonde verstand) vanaf nu gebruiken om te registreren wat er in je lichaam gebeurt. 

Met deze twee lijstjes weet je of je ‘verhaal’ uit je hart komt of van je beschermer. 

Beschermer aan het woord

 •  Spierspanning in lichaam
 •  Snelle, hoge ademhaling
 •  Hoge(re) stem
 •  Snel praten, ratelen
 •  Reageert snel / direct
 •  Praat in JE of MEN-vorm
 •  Oordelend, sturend

Hart aan het woord

 •  Ontspanning in lichaam
 •  Rustige, lage ademhaling
 •  Normale, lage stem
 •  Rustig, langzaam praten
 •  Tijd nodig om te reageren
 •  Praat in IK-vorm
 •  Geen oordeel, geeft je keuze

Aan jou de uitdaging om hier actief aandacht aan te gaan geven. Hoe meer je je beschermer en muur in beeld hebt, hoe minder invloed het op je hoeft hebben. 

Hiermee kan je grote stappen zetten naar het realiseren van een leven vanuit je hart in plaats van je hoofd! 

Ook leven vanuit je hart?

‘Leer ook leven vanuit je hart in plaats van uit je hoofd en meld je nu aan voor de online training ‘vergroot je levensgeluk’.  Hierin ga je spelenderwijs je saboteur ontmantelen en het levensgeluk van binnenuit naar je toe halen. 

Scroll naar top