Familieopstelling

maakt onzichtbare blokkades zichtbaar

Onzichtbare blokkades zichtbaar maken

Via een familieopstelling wordt zichtbaar welke trekkrachten uit jouw familiesysteem je weerhouden om helemaal jezelf te zijn.  Een familieopstelling is uitermate geschikt om blokkades zichtbaar te maken op het vlak van bindingsangst, verlatingsangst, je niet gezien voelen, niet voor jezelf komen, terugkerend ‘gedoe’ met vrienden / familie / leidinggevende, dynamiek met een van je ouders, etc.
stil zitten
familieopstelling

Hoe werkt een familieopstelling

Een opstelling maakt  jouw innerlijk beeld en blokkade zichtbaar. Dit innerlijk beeld is aanwezig in jouw onderbewustzijn. Een opstelling start met jouw vraag, waar wil je graag naar kijken?  Dat zou bijvoorbeeld een klacht, blokkade of angst kunnen zijn die je nu ervaart in je leven. Op basis van de aanwezige informatie bepaal ik wie of wat er opgesteld wordt. Dit kan bijvoorbeeld je vader, je moeder, een miskraam of een afgestoten familielid zijn. Samen met het alwetende energieveld gaat jouw puzzel zich ontvouwen en komen de inzichten naar boven die voor nu van belang zijn. Waar mogelijk vindt transformatie en heling plaats, waardoor er meer ruimte ontstaat voor een  vrij en verbonden leven.

Kies de vorm die bij je past

1 op 1 begeleiding
Bij een familieopstelling tijdens een coaching werk ik met grondplaten of stenen als representant, waarbij ikzelf invoel op de aanwezige energieën/dynamieken die spelen. Het komt ook voor dat ik een visualisatie gebruik als ingang voor een opstelling. Ik laat me hierbij leiden door wat voor het moment het meest krachtig en passend voelt. 

Familieopstellingen-dag
Op speciale familieopstellingen-dagen wordt gebruik gemaakt van aanwezige ‘levende’ hulpbronnen, deze worden representant genoemd. Als je je aanmeldt als vraaginbrenger of als representant, kan je worden gevraagd om representant te staan voor iets of iemands energie. Dit is een hele bijzondere ervaring om mee te maken: je gaat dan aan den lijve de kracht van het alwetende energieveld ondervinden.

werk

Praktische informatie

1 op 1
 • Een familieopstelling duurt 1 – 1,5 uur
 • Tarief 1 op 1 opstelling: 150 euro 
 • Locatie: Tilburg
 • Na de aanmelding neem ik contact op om afspraak in te plannen
Familieopstellingen-dag
 • Een familieopstellingen-dag duurt van 10:00 tot ca 17:00
 • Tarief familieopstellingen-dag:
  – vraag inbrengen (max 4 per dag): 175 euro
  – aanwezig zijn als representant: 45 euro 
 • Locatie: omgeving Valkenswaard
 • Een dag wordt georganiseerd bij voldoende interesse.

Extra toelichting over familieopstellingen

Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen. Het belangrijkste systeem is je familiesysteem, met je ouders, voorouders en je eigen kinderen. Maar daarnaast werk je misschien ook in een organisatie en maak je daar deel uit van het organisatiesysteem. Of je kind zit bijvoorbeeld op school en maakt daar deel uit van het onderwijssysteem.

Familiesystemen laten zich leiden door drie principes. Door het volgen van die principes wordt de balans gehouden in een systeem. Maar als een of meerdere principes niet worden nageleefd dan kunnen er blokkades ontstaan in het systeem.

De 3 basisprincipes in een (familie)systeem

1. Er is balans tussen geven en nemen
|In een relatie tussen twee mensen is het belangrijk dat de balans tussen geven en nemen (ongeveer) gelijk is. De uitzondering is de relatie tussen een ouder en een kind. Een ouder geeft en een kind neemt. Wanneer dit andersom gebeurt, dan wordt dit principe overtreden en kunnen er blokkades ontstaan in het familiesysteem.

2. Iedereen hoort er bij
Systemen willen graag compleet zijn. Niemand of niets moet worden buitengesloten. Een buitengesloten persoon of gebeurtenis waar niet meer over gesproken mag worden, zorgt voor een blokkade in het systeem.

3. Iedereen staat op zijn eigen plek
Elk systeem kent een bepaalde ordening. Een ouder moet op de plaats van ouder staan en het kind op de plaats van een kind. Wanneer een ouder bijvoorbeeld chronisch ziek is en een kind neemt de taken van de ouder over, dan wordt dit principe overtreden, omdat het kind de plek inneemt van de chronisch zieke ouder.

Gevolgen bij disbalans

De blokkades die ontstaan als gevolg van het overtreden van de principes, worden vaak later in het familiesysteem zichtbaar bij een volgende generatie. Dit kan zijn in de vorm van ziektes, in de vorm van bepaald gedrag of bij een bepaald gevoel (angst, schuld, schaamte, verdriet, etc).

We zijn ons vaak helemaal niet bewust van de relatie die er is tussen een bepaalde ziekte en een blokkade in het familiesysteem. Met een familieopstelling kan deze relatie wel zichtbaar worden. Door het krijgen van dit inzicht ontstaat er ruimte om de blokkade op te heffen en het systeem te helen. Familieopstellingen zetten dan ook vrijwel altijd iets in beweging. Een opstelling kan soms wel maanden doorwerken. Je merkt dan bijvoorbeeld dat je klachten minder worden, je gevoel is veranderd of dat relaties met bepaalde personen anders worden.

Hoe werkt een familieopstelling

Er wordt nog onderzoek naar gedaan hoe een opstelling precies werkt, maar wat zichtbaar is geworden in de afgelopen 30 jaar waarin er is gewerkt met opstellingen, is dat representanten zich als de personen voelen die ze representeren, zonder dat ze iets van hen weten. Er is sprake van een wetend veld, waarin deze informatie is opgeslagen. Dit wetend veld is er ook wanneer er wordt gewerkt met voorwerpen. Door het plaatsen van voorwerpen in een ruimte worden ook hier blokkades zichtbaar. Daarom hebben we in een opstelling niet de echte familieleden nodig, maar kunnen we gebruik maken van voorwerpen of andere personen.

Scroll naar top