Privacy verklaring Levensboost

Privacy verklaring Levensboost
www.levensboost.nl

8 september 2020

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Levensboost is een gepassioneerde organisatie die zich richt op het verbinden van mensen met zichzelf en liefdevol met een ander. Het is dan ook bijzonder belangrijk voor ons dat correct met privacy gevoelige informatie wordt omgegaan. In deze privacy verklaring geven we uitleg hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Levensboost, neem dan vooral contact op.

Simone van den Berg
info@levensboost.nl
Levensboost
Meerkensloop 1
5032 BS Tilburg
06 14431234
KvK: 54570166
BTW: NL195262888B01

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten of een gratis online product (e-books/pdf) aanvraagt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Straat en huisnummer;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam;
KvK-nummer.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven ten behoeve van kennisdeling en commercie en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via ons contactformulieren binnengekomen zijn.

Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een aanvraag voor coaching, of aanmelding voor een workshop of training, gebruiken we alleen voor het maken van afspraken met betrekking tot de aangevraagde coaching cq workshop.

Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

De e-mail van Liefdesboost wordt gehost bij SideGround. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van SiteGround.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Sys Platform en gemaakt in WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Liefdesboost zijn op de servers van Sys Platform en WordPress opgeslagen.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

De website van Liefdesboost verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Levensboost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Active Campaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een email te sturen naar info@levensboost.nl.

Persoonsgegevens en boekhoudgegevens bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@levensboost.nl.

 

Plichten

Levensboost verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Levensboost via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Levensboost met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Levensboost behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Levensboost dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Levensboost te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen, bijvoorbeeld in verband met wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Scroll naar top